Det är viktigt att allt ska kännas tryggt stäv dej samt att personkemin stämmer. Varenda vår personal bär legitimation och kan legitimera sig förut närstående och anhöriga. Uppdragets Storlek samt längd bestämmer ni. Det sluta minimikrav på uppdragets Sträcka är 1 timme/gång. Läs mer Försåvitt praktiska grejer att vara beställar… Read More


Dödsboet ämna knysta opp kontraktet samt bifoga ett dödsfallsintyg. Om du som sammanboende vill Hem över inom lägenheten bör ni kontakta Stena Fastigheter för att berätta Ifall kontraktet.Någon bruten dom etta sakerna du ämna skaffa dig nbefinner sig ni flyttar mot ett lägenhet är någon hemförsärunt. Att ha ett hemförsäkring är et… Read More


Relationsförvaltning® är Stena Fastigheters eget koncept därför att förbättra hållbara boendemiljöni samt arbetsplatser där folk trivs och stannar kvar länge.Ett inneboende, kompis eller andrahandshyresgäst äger ingen laglig precis att överta ett hyreskontrakt. Det räcker icke att han alternativt hon äger varit inneboende. Det äger… Read More


You can take it property now or benefit from our furniture shipping options – readily available for most retailers. Just question an associate for information.In excess of 200 a long time of style and design & inspiration have gone into creating our beautiful selection of traditional & modern furniture. Our styles suit every design and style, usi… Read More


This Estimate would not represent a lease settlement or simply a receipt of purchase. You should supply qualifying data to lease the products and total an approval procedure, which incorporates but is just not restricted to completing a Lease Buy Type and furnishing a confirmed supply of money, home, and three references. Prior to receipt with the … Read More